CAŁODOBOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY+48 503 029 716

Gdy osoba zmarła w szpitalu


 

Gdy zgon stwierdzono w szpitalu, postępujemy podobnie jak w przypadku śmierci w domu. Po pierwsze, należy udać się do szpitala, gdzie otrzymujemy kartę zgonu (nie jest konieczne zawiadomienie lekarza pierwszego kontaktu). Następnym krokiem jest powiadomienie naszego domu pogrzebowego o śmierci bliskiej osoby. Wówczas udzielamy informacji dotyczących dalszych etapów postępowania oraz przedstawiamy ofertę usług pogrzebowych. Niezależnie od tego, czy otrzymali już Państwo kartę zgonu ze szpitala, można przejść do omówienia szczegółów związanych z ceremonią pogrzebową.