CAŁODOBOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY+48 503 029 716

Gdy osoba umarła w innym miejscu niż powyższe


 

Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub morderstwa należy wezwać pogotowie, które powiadomi policję. Ta zawiadamia prokuraturę, a ciało zmarłego zostanie przewiezione do zakładu medycyny sądowej, w celu przeprowadzenia sekcji. Następnie prokuratura wydaje zezwolenie na wydanie ciała zmarłego, po przeprowadzonej sekcji. Posiadanie tego dokumentu jest konieczne, ponieważ bez niego zakład medycyny nie ma prawa wydać ciała. W opisywanym przypadku Kartę Zgonu otrzymają Państwo od Zakładu Medycyny Sądowej. Z kartą oraz dowodem osobistym zmarłej osoby, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie okazanych dokumentów, zostanie wydany akt zgonu. Z pełnym kompletem dokumentów można zgłosić się do naszego domu pogrzebowego.