CAŁODOBOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY+48 503 029 716

Gdy osoba zmarła w domu


 

Gdy zgon stwierdzono w szpitalu, postępujemy podobnie jak w przypadku śmierci w domu. Następnie należy powiadomić nasz zakład pogrzebowy CERBER w Raszynie, Nadarzynie, Pruszkowie lub Warszawie. Tak postępujemy w przypadku, gdy lekarz rodzinny jest dostępny.

 

Kiedy lekarz rodzinny jest nieosiągalny, należy zadzwonić po pogotowie ratunkowe, które przyjeżdża i stwierdza zgon oraz wystawia kartę informacyjną w dwóch egzemplarzach. Posiadając odpowiednie dokumenty prosimy o skontaktowanie się z naszym domem pogrzebowym pod numerem telefonu 503-029-716, który jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nasi pracownicy poinformują Państwa, jakie dalsze kroki należy podjąć.

 

W przypadku, gdy zgon stwierdza pogotowie ratunkowe, należy dodatkowo udać się z kartą informacyjną (nie mylić z kartą zgonu) do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu. Karta zgonu oraz dowód osobisty, są niezbędne przy wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy/miasta, w której nastąpił zgon. Co ważne nie udajemy się tam, gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam, gdzie nastąpił zgon. Wówczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia akt zgonu. Procedurę wyrobienia aktów zgonu można również zlecić zakładowi pogrzebowemu. Posiadając niezbędne dokumenty, można zająć się pochówkiem zmarłego. W tym celu należy udać się do księdza oraz odwiedzić biuro naszego domu pogrzebowego w Warszawie, Nadarzynie, Pruszkowie lub Raszynie.