CAŁODOBOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY+48 503 029 716

USŁUGI CMENTARNE

Zakład Pogrzebowy "CERBER" oferuje również szereg usług cmentarnych. Sprawujemy nadzór nad odpowiednim funkcjonowaniem cmentarzy: 

Parafia świętego Klemensa w Nadarzynie

Parafia świetego Piotra i Pawła w Pęcicach

Oprócz sprawowania obowiązków administratora cmentarzy, polegających na pilnowaniu przestrzegania ich regulaminów i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania nekropolii, wykonujemy usługi związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów murowanych. 

Nasz zakład pogrzebowy świadczy usługi cmentarne również na innych cmentarzach, jeśli jest zgoda zarządcy.

Oferujemy:

Organizację pochówku do grobu ziemnego.

Organizację pochówku do grobu murowanego.

Otwieranie i zamykanie nagrobków.

Asystę grabarską przy kapłanie prowadzącym ceremonię pogrzebową.