CAŁODOBOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY+48 503 029 716

KREMACJA

Nasz zakład pogrzebowy  świadczy pełen zakres usług pogrzebowych. Aby możliwie najbardziej wspomóc Państwa w tych chwilach załatwiamy wszelkie formalności związane z procesem kremacji (w tym termin kremacji i miejsce pochówku). Pogrzeb z kremacją to forma pochówku mająca coraz więcej zwolenników. Kościół katolicki oficjalnie zaakceptował ją w 1963 roku z zastrzeżeniem, że nie może zostać wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, ani nie może wpływać na zachowanie lub pielęgnowanie pamięci o zmarłych. Kremacja to rozwiązanie higieniczne oraz ekologiczne. Duże znaczenie mają także względy ekonomiczne, ponieważ jest to forma pochówku zdecydowanie tańsza od tradycyjnego pogrzebu. Oszczędności dotyczą m.in. kosztów przygotowania miejsca na grób i nagrobku, dlatego warto zdecydować się na kremację, w przypadku braku wykupionego grobu.

Co ważne urna z prochami może być pochowana w każdym grobie tradycyjnym, w grobie murowanym oraz w ściennych niszach urnowych (kolumbarium), nawet jeśli są już zajęte. Wymagane dokumenty do wykonania kremacji: skrócony odpis aktu zgonu wystawiony przez USC lub kserokopię z pieczęcią firmy pogrzebowej i potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, zezwolenie na kremację czytelnie wypełnione przez osobę organizującą kremację w przypadku kremacji szczątków ludzkich (dotyczy ekshumacji) zaświadczenie z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W celu rezerwacji terminu kremacji należy zadzwonić do naszego zakładu pogrzebowego CERBER, pod numer telefonu: +48 503 029 716.